Read More
Eğitimlerimiz

Amaç Hedef Birlikteliği ve Kurumsallaşma Süreç Yönetimi

Amaç Hedef Birlikteliği ve Kurumsallaşma Süreç Yönetimi Amaç birlikteliği, ekip uyumu ve birlikte gelecek yönetimi bakımından oldukça önemlidir. Bu anlayış ekibin koordinasyonu ve dışarıdaki başarısını tetikleyen olumlu bir fırsattır. Çalışan bağlılığı “çalışan tatmini” değildir. Tatmin...

Devamını oku

Read More
Eğitimlerimiz

Karakter ile Yetenek İlişkisinde Başarı Farkındalığı

Karakter ile Yetenek İlişkisinde Başarı Farkındalığı “Yetenek kişiyi başarılı yapar, karakter ise efsane” Yetenekli insanların performansları diğerlerinde hayranlık uyandırır. Ancak atlanmamalıdır ki göz kamaştıran bu başarıların nedeni yalnızca yetenek değildir. Oysa zirveye çıkan yetenekler başkalarından daha...

Devamını oku

Read More
Eğitimlerimiz

Endüstri ve Çalışan Psikolojisi

Endüstri ve Çalışan Psikolojisi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi işletme içerisinde insan davranışını tanıma, analiz etme, insan davranışının diğer örgütsel değişkenlerle etkileşimini kavrama ve davranışı insanın mutluluğu ve işletmelerin verimliliği ekseninde yönlendirme konularında bilgi ve beceri geliştirmeyi...

Devamını oku

Read More
Eğitimlerimiz

İnsan Kendisini Nasıl Daha İyi Hisseder

İnsan Kendisini Nasıl Daha İyi Hisseder   “Hayata dair tüm cevaplar insanların içlerinde, derinlerinde saklıdır, açığa çıkıp yaşamak içinse yalnızca doğru soruların gelmesini beklerler” Fikir Koçu   Her geçen gün insanlar, yine düşüncesiz ve özensiz başka insanların zorlaştırdığı...

Devamını oku

Read More
Eğitimlerimiz

Bireysel Farkındalık ile Toplumsal Pozitif Etkileşim

Bireysel Farkındalık ile Toplumsal Pozitif Etkileşim Bireysel farkındalık üzerinden toplumsal etkileşime yükselen bir toplum hedeflenmelidir. Çevresini sorgulayan ve çevresi ile ilgili projeler üreten, toplumsal duyarlığı yüksek bireyler yetiştirmek amacıyla proje tabanlı öğrenme ve işbirliğine dayalı...

Devamını oku